Mr.Sharper The Interpreter

Sanoilla on väliä. Tarinat vaativat kerrontaa. Ihmiset kaipaavat tulla kuulluiksi.

Tarjolla laadukasta kaksikielistä palvelua kulttuurisesti sensitiivisellä tavalla. Kuusitoista vuotta työ- ja opiskelukokemusta sosiaali- ja terveydenhoitoalalta. Sanoja jotka osuvat ja valaisevat.